Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası Nedir?

Gizlilik Politikası Nedir?

Gizlilik politikası nedir sorusunun net yanıtı tarafların güvenli bilgi alışverişinde bulunurken karşılıklı haklarının korunması esasından hareket eder diyebiliriz. Burada kötü niyete yer olmadığı gibi aksine hareket edenlere karşı koruma söz konusudur. Toplumlar geliştikçe teknolojinin de değişimiyle hukuk yeni pozisyon alır. Yeni gelişmelere göre hukuk da modern yaşam kurallarını düzenlemeye katkı verir. Şirketimiz İnsan haklarına dayalı bireylerin, kuruluşların haklarını gösteren tutumları, davranışları destekler. Esasen konu, gizlilik politikası nedir konusuna gelince, veri koruması hukukuyla kullanıcıların bireysel verilerinin nasıl kullanımıyla ilgili pek çok geçerli hukuki kanunlara dayandığı görülür. Firmamız samimi, temel kurallara uygunluğu, değerli bulmaktadır. Şimdi gerekli ön açıklamamızı yaptıktan sonra aşağıda manifestomuzu paylaşalım.

Gizlilik Politikamız

Marmaris Box olarak https://marmarisbox.com alan adlı web sitesinin (kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) tüm hakları Gönenç Emlakçılık İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. (kısaca “Gönenç Emlak” olarak anılacaktır) aittir. Gönenç Emlak, Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, “Gizlilik Politikası” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Bilgi Edinme

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” tanımıyla anılacaktır. işbu Politikada aksi belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, kişisel bilgileri herhangi şirket veya üçüncü kişinin bilgisine sunmayacaktır.

Güvenli Gizlilik Esastır

Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan, yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, benzeri hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması esastır Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen araştırmanın, soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilebilir.

Kişisel Bilgilerin Gizliliği

Gönenç Emlak, kişisel bilgileri kesinlikle özel, gizli tutmayı, bunu sır saklama yükümlülüğü addetmeyi, gizliliğin sağlanmasını, sürdürülmesi kabul eder.  Gizli bilginin tamamının veya herhangi kısmının kamu alanına girmesini, yetkisiz kullanımını, üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı, gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi’ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi, üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Gönenç Emlak’ın herhangi sorumluluğu olmayacaktır.

İzlenen Yol

Gizlilik politikası gereği, kullanıcılara, kullanıcıların Web Sitesi’ni kullanımına dair bilgileri, teknik irtibat dosyasını (Çerez) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere,  web sitesinin, kullanıcının internet tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği, sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik irtibat dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik irtibat dosyasının gelmemesini, teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Başlama Tarihi

Gönenç Emlak, işbu hükümleri, dilediği zaman Sitesi’nde yayınlamak suretiyle, tek taraflı değiştirebilir, değişiklik yaptığı hükümleri sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İrtibat: 0532 312 01 16